Vasabaserade företaget UpCode kommer att presentera sin produkt UpCode. UpCode är en mobiltelefonsbaserad plattform för digitaliserade offentliga och privaa tjänster. Upcode används redan både globalt och nationellt, bl.a. inom följande : Buenos Aires körkort i Argentina, Israels största tidning Yedioth Aronoroth, Phillip Morris, Tieto, RJ Tyky-online, Polisen i Finland, städerna Seinöjoki, Kuopio och Vasa, byggbolaget SRV och Skaala, Stormossen m. fl.

Wasa Innovation Center med ett par hundra aktiva är verksamt i Bockska Hörnet i Vasa. Fokus på verksamheten är gränsöverskridande samarbeten inom digitalisering och Artificiell Intelligens med såväl privata, offentliga som tredje sektorn samt fiffiga individer.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly