LivionKey-30 är en intelligent och distansstyrd nyckelautomat, där modern teknologi och lättanvändbarhet förenas. Nyckelautomatens historia baserar sig på ett behov som t.ex. aktörer som hyr ut stora mängder bostäder och stugor har: Hämtning och returnering av nycklar kräver mycket tid och resurser. Därför utvecklade vi en intelligent och distansstyrd nyckelautomat -lösning. Nyckelautomaten möjliggör att 30 nycklar kan förvaras samtidigt. Ägaren kan styra nyckelautomaten via en och samma adminstreringsapplikation på distans, även om flera nyckelautomater är i bruk.

Några exempel på programmets funktioner: Inläggning och borttagning av nycklar, reserveringar, meddelanden åt kunderna, inspelning av tangenter dvs. programmet vet vilka tangenter nyckelavhämtaren har tryckt på, fotografering av nyckelavhämtaren, foto från nyckelfackets insida och identifiering om facket är tomt eller ej dvs. har nyckeln hämtats eller returnerats till facket.

LivionKey-30 automaten alarmerar också om automaten får strömavbrott eller om den håller på att bli flyttad. Vid strömavbrott fungerar automaten ca. 1-2 timmar med batteri, så korta strömavbrott är inget hinder för automatens funktion. Tillverkare Livion Ab, Program- och produktutvecklingshus, IoT-lösningar och -projekt

LivionKey-30 on älykäs ja etähallittava avainautomaatti ratkaisu, jossa yhdistyvät sekä nykyaikainen teknologia että helppokäyttöisyys. Avainautomaatin tarina on saanut alkunsa tarpeesta, jossa esimerkiksi asuntoja ja mökkejä suuria määriä vuokraavat toimijat ovat kokeneet avainten luovuttamisen ja vastaanottamisen aikaa ja resursseja vievänä vaiheena. Niinpä kehitimme sitä varten älykkään ja etähallittavan avainautomaatti ratkaisun. Avainautomaatti sisältää mahdollisuuden 30 yhtäaikaisen avaimen säilyttämiseen. Omistaja voi hallita automaattia hallintasovelluksella etänä, vaikka niitä olisi käytössä useitakin.

Joitakin esimerkkejä ohjelman toiminnoista: Avainten syöttö ja poisto, varausten tekeminen, viestit asiakkaalle, näppäinten nauhoitus eli ohjelma tietää mitä näppäimiä avaimennoutaja on painanut, hakijan kuvan otto hakutilanteessa, kuvan näkeminen avainlokeron sisältä ja tunnistus onko lokero tyhjä vai ei eli onko avainta noudettu tai palautettu lokeroon.

LivionKey-30 automaatti myös hälyttää, jos automaatista katkeaa virta tai sitä yritetään siirtää. Virtakatko tilanteessa automaatti toimii n. 1-2h akuilla, joten lyhyet sähkökatkot eivät estä automaatin käyttöä. Tekijä Livon Oy, Ohjelmisto- ja tuotekehitystalo, IoT ratkaisut ja projektit

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly