Abilita toteuttaa kunnallisille toimialoille, kunnille ja kaupungeille, liikelaitoksille sekä yksityisille palveluntuottajille integroituja tietojärjestelmäratkaisuja. Talous- ja henkilöstöhallintoon suunnattu Unit4 Business World on ERP-toiminnanohjausjärjestelmä, joka on alun perin kehitetty julkiselle sektorille ja tehty nimenomaan palvelualan organisaatioissa työskenteleville käyttäjille.

Abilitalla on myös kattava varhaiskasvatuksen järjestelmäkokonaisuus, joka yhdistää kaikki varhaiskasvatukseen osallistuvat tahot, kuten hallinnon, päiväkotien johdon ja kasvattajat sekä vanhemmat. Palvelu tarjoaa työkalut lasten päivähoidon hallinnointiin, hoitohenkilökunnan ja vanhempien sähköiseen asiointiin sekä hallinnon ajantasaiseen tiedonsaantiin. Tapahtumassa teillä on mahdollisuus tutustua lähemmin mm. päivähoidon Päikky -mobiilisovellukseen. Lisäksi saatte tietoa, mitä digitalisaatio voi tarjota organisaatioiden toiminnanohjaukseen.

Abilita erbjuder integrerade datasystem för de kommunala verksamhetsområdena, kommuner, städer och privata tjänsteproducenter. Unit4 Business World är ett modernt ERP-system för ekonomi och HR/lön. Systemet är ursprungligen utvecklat för offentliga organisationer, och speciellt för användare som jobbar inom servicebranschens organisationer.

Abilita har en omfattande helhetslösning för småbarnspedagogik som förenar alla parter såsom administrationen, daghemmens ledning och vårdare samt föräldrarna. Verksamhetsstyrnings-systemet innehåller verktyg för administration av verksamheten, kommunikationen mellan personalen och hemmen samt verktyg för en exakt rapportering. Under tillfället har ni bland annat möjlighet att bekanta er med appen Päikky som används av föräldrarna inom småbarnspedagogiken. Ni får också höra vad vi kan erbjuda för att digitalisera organisationens verksamhetsstyrning.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly